KÉPZÉSEINK

Szakmai továbbképzéseinket itt találja!A képzést helyszínen szervezzük meg az egyes egészségügyi szolgáltatóknál a kívánt időpontban.

Egészségügyi szakdolgozóknak 18 továbbképzési pont minden szakmacsoportra és szakmára. Szabadon választható elméleti képzés. Akkreditációs szám: SZTK-A-056346/2017

Részvételi díj: egyedi igény szerint kalkulálva

Bevezetés

Az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvánnyal tanúsított egészségügyi szervezeteknek 2018. szeptember vége az utolsó határidő a szabványváltásra. Ennek az egyik sarkalatos pontja a kockázatokkal való foglalkozás követelményének való megfelelés. Ezzel kapcsolatban elkerülhetetlen a teljes szervezetre vonatkozó kockázat elemzés elvégzése, amihez jellemzően sem a megfelelő ismerettel, sem hatékony, gyakorlatias módszerrel, sem pedig erre fordítható jelentős szabad idővel az egészségügyi szolgáltatók nem rendelkeznek.
Ezen a WORKSHOP-on idő hatékony és szakember által vezetett gyakorlati megoldással, a szervezethez kihelyezetten valósítható meg a kockázat elemzés a szervezet saját munkacsoportjával. Az idő hatékonyságot egy már igazolt referenciák alapján elkészített „null változat” szervezetre szabásával, Információ Technológiai (IT: spec.program, laptop-videoprojektor) támogatással, interaktív csoportmunka keretében, tapasztalattal rendelkező „facilitátor” segítségével valósítjuk meg.

Előadó: Dr. Tóth Zoltán orvos, minőségirányítási rendszer menedzser és auditor, számítógépes rendszer-szervező, közgazdasági szakokleveles egészségügyi menedzser

 

A képzés megrendelhető: Euro Medica  06-20-9287-423


Letölthető anyagok:
Képzési program pdf formátumban.
Jelentkezési lap doc formátumban. 


A képzés kezdete: folyamatos           Befejezése: 2017.11.24.

 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 12 kreditpont. Háziorvostan 8 kreditpont.  Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. belgyógyászat, 2. belgyógyászati angiológia, 3. csecsemő és gyermek kardiológia, 4. csecsemő-gyermekgyógyászat, 5. diabetológus,  6. dietetika, 7. endokrinológia és anyagcsere-betegségek, 8. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), 9. foglalkozásegészségügy, 10. háziorvostan, 11. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 12. kardiológia, 13. megelőző orvostan és népegészségtan, 14. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 15. orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), 16. társadalomorvostan (ált.orv.) Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzésTávoktatásból évente 20 pont számolható el! Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2017.II/00012.
 
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 16 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermekápolás és gondozás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 11. szülészeti ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-90383/2015.

Részvételi díj: 13.990,-Ft

Letölthető anyagok:
Képzési program pdf formátumban.
Jelentkezési lap doc formátumban.

Képzés ideje: 2017.11.25. (szombat)
 
Helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 1. emelet, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

 

Előadók: Dr. Szondy Máté Ph.D., felnőtt klinikai szakpszichológus, családterapeuta, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet adjunktusa, Dr. Szabó-Bartha Anett Ph.D., felnőtt klinikai szakpszichológus, családterapeuta, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet adjunktusa, Prof. Dr. habil. Tringer László OESSH CSc, professor emeritus, Prof. Dr. habil. Oláh Attila Ph.D., egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék és Pál Ferenc (Feri atya) helyettes plébános, SE Mentálhigiénés Intézet tanára, Prima és Prima Primissima díjas

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 5 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 3. gyermekpszichiátria, 4. háziorvostan, 5. igazságügyi elmeorvostan, 6. igazságügyi klinikai pszichológia, 7. igazságügyi pszihiátria, 8. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 9. klinikai írásszakértő pszichológia, 10. klinikai szakpszichológus, 11. megelőző orvostan és népegészségtan, 12. munkahigiéné, 13. neuropszichológia, 14. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 15. orvosi psychológia, 16. psychiátria, 17. pszichotherápia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00027.
 
Gyógyszerészeknek 5 kreditpont, tesztírással. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 2. gyógyszerészi gondozás, 3. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 4. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 5. pediátriai gyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti pont. Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00011.

Egészségügyi szakdolgozóknak minden szakmacsoportra 19 továbbképzési pont. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-090343/2016.Részvételi díj: 6.990,-Ft

Letölthető anyagok:
Képzési program
pdf formátumban.
Jelentkezési lap doc formátumban. 


Az előadás nem zártkörű, előzetes jelentkezés alapján és a részvételi díj befizetése ellenében minden érdeklődőt szeretettel várunk!


A képzés kezdete: folyamatos           Befejezése: 2017.11.26.

 

Orvosoknak, fogorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak 13 kreditpont. Háziorvosoknak 8 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. geriátria, 3. gerontológia, 4. háziorvostan, 5. igazságügyi elmeorvostan, 6. igazságügyi klinikai pszichológia, 7. igazságügyi orvostan, 8. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 9. klinikai neurofiziológia, 10. klinikai szakpszichológus, 11. neurobiológia, 12. neuroendokrinológia, 13. neurológia, 14. neuropszichológia, 15. orvosi psychológia, 16. orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), 17. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 18. psychiátria, 19. pszichotherápia, 20. rehabilitációs medicina. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00127.

Gyógyszerészeknek 14 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 2. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 3. gyógyszerészi gondozás, 4. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 kreditpont számolható el. Akkreditáció: PTE ÁOK/2017.II/00014
 
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 16 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás, 3. sürgősségi ellátás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 5. képi diagnosztika, 6. általános és elektrofiziológiai asszisztencia, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 9. mozgásterápia és fizioterápia, 10. műtéti ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 14. egészségügyi menedzsment, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 16. dietetika, 17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-90384/2015.

Részvételi díj: 13.990,-Ft

Letölthető anyagok:
Képzési program
pdf formátumban.
Jelentkezési lap doc formátumban.


A képzés kezdete: folyamatos           Befejezése: 2017.11.28.

 

Orvosoknak, fogorvosoknak és klinikai szakpszichológusoknak 10 kreditpont, háziorvostan, klinikai genetikai 8 kreditpont, neurológiai 6 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. addiktológia, 2. farmakológia, 3. gyermek- és ifjúságpszichiátria, 4. gyermekpszichiátria, 5. háziorvostan, 6. igazságügyi elmeorvostan, 7. igazságügyi klinikai pszichológia, 8. igazságügyi pszihiátria, 9. iskolaegészségt., ifjúságvéd., 10. klinikai addiktológiai szakpszichológia, 11. klinikai farmakológia, 12. klinikai genetika, 13. klinikai szakpszichológus, 14. megelőző orvostan és népegészségtan, 15. neurológia, 16. orvos (szakirányú szakképesítés nélkül), 17. orvosi psychológia, 18. orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, 19. orvosi szociológia, 20. psychiátria, 21. pszichotherápia, 22. rehabilitációs medicina, 23. társadalomorvostan (ált.orv.). Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti képzés. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. Akkreditációs szám: PTE ÁOK/2017.II/00013.
 
Gyógyszerészeknek 14 kreditpont. Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: 1. farmakológia, farmakoterápia, 2. gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás, 3. gyógyszerész (szakirányú szakképesítés nélkül), 4. gyógyszerészi gondozás, 5. gyógyszertár üzemeltetés, vezetés, 6. kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, 7. toxikológia. Egyéb szakvégzettség esetén, szabadon választható elméleti pont. Távoktatásból évente 20 pont számolható el. PTE ÁOK/2017.II/00005.
 
Az alábbi egészségügyi szakdolgozóknak 19 továbbképzési pont: 1. felnőtt ápolás és gondozás, 2. gyermek ápolás és gondozás, 3. sürgősségi ellátás, 4. laboratóriumi diagnosztika, 7. fogászati ellátás, 8. gyógyszertári ellátás, 12. védőnői ellátás, 13. közegészségügy és népegészségügy, 15. rehabilitációs és életvezetést támogató, 17. természetgyógyászat. Szabadon választható elméleti képzés. Nyilvántartási szám: SZTK-A-012311/2016.

Részvételi díj: 13.990,-Ft

Letölthető anyagok:
Képzési program pdf formátumban.
Jelentkezési lap doc formátumban.

HÍRLEVÉL


Ha nem kíván regisztrálni, de szeretne értesülni további képzéseinkről, itt feliratkozhat hírlevelünkre.

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

LÁTOGATÓK

Jelenleg Online: 25

Ma: 13

Tegnap: 119

Összesen: 412957